Monday, September 26, 2016

Comments u Changes fil-Word 2016

Barra mill-ftit tibdiliet li semmejna fil-partijiet ta' qabel, m'hemmx ħafna kambjamenti oħra mill-Word 2010 għat-2016.

Il-funzjononijiet kollha tal-kummenti għadhom hemm.

Hemm xi bidliet żgħar fil-grupp taċ-Changes, fejn tkun tista' taċċetta jew tiċħad tibdiliet.

Funżjoni ġdida li taħdem kemm meta taċċetta kif ukoll meta tkun trid tiċħad tibdila hija l-Accept/Reject All Changes and Stop Tracking.


Fit-taqsima li jmiss se nitkellmu fuq aspett ġdid li kien minn dejjem fil-Word, imma li qatt ma tkellimna dwaru fil-kors. Ftit żmien ilu kollega qarrej tal-provi semmieli li kin ġie bżonnu, għaldaqstant se nibda ninkludih bħala suġġett fil-lezzjonijiet. Se niddiskuti dwar kif nużaw il-funzjoni tal-Compare Documents.

No comments:

Post a Comment