Friday, April 26, 2013

Differenzi bejn Word 2007 u Word 2010

Attenti għal din, speċjalment jekk tagħmlu ħafna xogħol fuq il-Word u tużaw it-Track Changes!

Jeżistu xi diskrepanzi bejn it-Track Changes tal-Word 2007 u l-Word 2010. Mhumiex gravi ħafna, iżda jistgħu joħolqu xi inkonvenjenzi – u forsi anki xi nuqqas ta’ ftehim bejn il-qarrej tal-provi u l-klijent tiegħu.

Dan l-aħħar kont qieħed naħdem fuq dokument ta’ klijent li ħadem id-dokument tiegħu fuq il-Word 2007. Jiena bħalissa qiegħed naħdem bil-Word 2010. Meta għaddejtlu d-dokument lest, bagħat isaqsini fuq xi tibdiliet fil-format tad-dokument, u li kienu mmarkati mit-Track Changes. Dawn kienu tibdiliet li kellhom x’jaqsmu mas-superscript u s-subscript tat-test.

Dan ħawwadni ftit, għax kont ċert li f’dak ix-xogħol ma kont irranġajt xejn li kellu x’jaqsam mas-superscripts. Tlabtlu jibgħatli lura d-dokument biex nara x’kienet il-biċċa. Malli tellajtu fuq il-kompjuter, ma rajt xejn ħażin – speċjalment ma rajtx dawk il-marki li l-klijent kien ġibidli l-attenzjoni fuqhom.

Biss malajr ġieni s-suspett li l-Word b’xi mod jew ieħor kellu x’jaħti. Saqsejt lill-klijent x’verżjoni tal-Word kien qiegħed juża. Malli qalli li kienet il-Word 2007, qalbi għamlet tikk. Biex nikkonferma, tellajt l-istess dokument li bagħatli fuq Word 2007, u fil-fatt sibt il-marki tat-Track Changes li semmieli – marki li jien, fil-Word 2010, ma kontx għamilt!

It-tagħlima minn din il-parabbola?

  • Iċċekkja mal-klijent x’verżjoni qed tużaw għad-dokument.
  • Idealment, bħala qarrej tal-provi professjonali, għandu jkollok mill-inqas żewġ verżjonijiet differenti tal-Word, jekk hu possibbli anki tlieta (eż. 2003, 2007, 2010). B’hekk inti tkun tista’ taqleb minn verżjoni għal oħra skont x’jagħtik il-klijent.
  • Huwa importanti ħafna li lill-klijent tibgħatlu d-dokument lura fl-istess verżjoni li jkun bagħatlek hu, speċjalment jekk il-verżjoni tiegħu hija aktar antika minn dik li qed tuża int.
Ftit li xejn insib diskrepanzi bħal dawn bejn il-verżjonijiet tal-istess programm, u ħafna drabi dawn jitilgħu fil-wiċċ b’kumbinazzjoni. Jekk nilmaħ aktar, intellagħhom hawnhekk. Napprezza wkoll jekk tgħiduli b’xi misavventuri simili li tiltaqgħu magħhom.