Sunday, March 24, 2013

MAL1048 u l-ECDL

Xi wħud staqsewni rigward il-livell tal-ħiliet li qed inkopru fil-lezzjonijiet tal-Għodod Elettroniċi fil-kors tal-qari tal-provi u jekk dawn il-ħiliet jagħmlux parti mis-sillabu tal-ECDL (European Computer Driving Licence).

Għal min mhux midħla tiegħu l-ECDL (www.ecdl.com.mt) ikopri l-aktar ħiliet importanti li wieħed għandu bżonn biex iħaddem kompjuter f’uffiċċju. Hemm żewġ sillabi tal-ECDL: il-core modules huma sebgħa u jkopru l-affarijiet l-aktar bażiċi dwar terminoloġija u sfond bażiku, maniġġar ta’ fajls, wordprocessing (Word), spreadsheets (Excel), databases (Access) u presentations (PowerPoint) u l-użu tal-Internet. Biex ikollok ċertifikat bażiku tal-ECDL trid tkun għaddejt minn kull module. Umbagħad hemm il-modules avvanzati, li huma erbgħa u li jkopru l-wordprocessing, spreadsheets, databases u presentations. Dawn tista’ tagħmilhom separati u tieħu ċertifikat separat għal kull wieħed li tgħaddi minnu. Illum il-ġurnata l-eżamijiet tal-ECDL huma kollha awtomatizzati. Bħalissa s-sillabu tal-core modules huwa fil-ħames verżjoni fil-waqt li l-avvanzat huwa fit-tieni verżjoni. L-eżamijiet huma bbażati fuq l-Office 2010.

Xi aspetti li nkopri fil-kors tal-qari tal-provi jagħmlu parti mil-livell bażiku (Core), waqt li oħrajn jinsabu fil-livell avvanzat.

Hawn taħt tista’ ssib lista tal-aspetti kollha kopruti fil-lezzjonijiet tagħna u l-livell ECDL li jinsabu fih. Naturalment m’iniex qed ninkludi l-ħiliet bażiċi bħal dħul ta’ kliem u sentenzi f’dokument, maniġġjar ta’ fonts u taħżin ta’ dokumenti, li jinsabu kollha fil-livell bażiku. In-numri jirreferu għas-sezzjonijiet kif jinsabu fis-sillabu kkonċernat (Core jew AM3, li hija l-module avvanzata tal-Word).

Illoggjar f’kompjuter permezz ta’ User ID (Core 2.1.1.1)

Issettjar tal-lingwa fl-operating system (Core 2.1.2.3)

Użu tan-NotePad (Core 2.2.3.2)

Issettjar tal-lingwa fil-Word (mhix inkluża)

Użu tal-Find & Replace bażiku (tibdil ta’ kliem u ittri) (Core 3.2.2.5)

Użu tal-Find & Replace avvanzat (tibdil ta’ simboli u formati) (AM3 1.1.2)

Użu tal-AutoCorrect u l-AutoFormat (AM3 3.5.1)

Użu tat-Track Changes u kummenti (AM3 3.5.2)

Ħolqien u użu ta’ macros (AM3 3.5.4-5)

L-użu ta’ Track Changes (AM3 4.1.1)

Aċċetta jew iċħad tibdiliet (AM3 4.1.2)

Ħolqien ta’ kummenti  (AM3 4.1.3)

Naturalment mhuwiex l-iskop tal-lezzjonijiet tagħna li jkopru l-ECDL, li fih ħafna aktar ħiliet kemm fil-Word kif ukoll fil-programmi l-oħra li l-kors ma jkoprix. Min huwa interessat fl-ECDL nissuġġerilu jżur is-sit elettroniku tal-ECDL Malta (www.ecdl.com.mt). Aktar tagħrif jinsab ukoll fis-sit uffiċjali tal-European Computer Driving Licence Foundation (www.ecdl.com).

No comments:

Post a Comment