Sunday, March 24, 2013

MAL1048 u l-ECDL

Xi wħud staqsewni rigward il-livell tal-ħiliet li qed inkopru fil-lezzjonijiet tal-Għodod Elettroniċi fil-kors tal-qari tal-provi u jekk dawn il-ħiliet jagħmlux parti mis-sillabu tal-ECDL (European Computer Driving Licence).

Għal min mhux midħla tiegħu l-ECDL (www.ecdl.com.mt) ikopri l-aktar ħiliet importanti li wieħed għandu bżonn biex iħaddem kompjuter f’uffiċċju. Hemm żewġ sillabi tal-ECDL: il-core modules huma sebgħa u jkopru l-affarijiet l-aktar bażiċi dwar terminoloġija u sfond bażiku, maniġġar ta’ fajls, wordprocessing (Word), spreadsheets (Excel), databases (Access) u presentations (PowerPoint) u l-użu tal-Internet. Biex ikollok ċertifikat bażiku tal-ECDL trid tkun għaddejt minn kull module. Umbagħad hemm il-modules avvanzati, li huma erbgħa u li jkopru l-wordprocessing, spreadsheets, databases u presentations. Dawn tista’ tagħmilhom separati u tieħu ċertifikat separat għal kull wieħed li tgħaddi minnu. Illum il-ġurnata l-eżamijiet tal-ECDL huma kollha awtomatizzati. Bħalissa s-sillabu tal-core modules huwa fil-ħames verżjoni fil-waqt li l-avvanzat huwa fit-tieni verżjoni. L-eżamijiet huma bbażati fuq l-Office 2010.

Xi aspetti li nkopri fil-kors tal-qari tal-provi jagħmlu parti mil-livell bażiku (Core), waqt li oħrajn jinsabu fil-livell avvanzat.

Hawn taħt tista’ ssib lista tal-aspetti kollha kopruti fil-lezzjonijiet tagħna u l-livell ECDL li jinsabu fih. Naturalment m’iniex qed ninkludi l-ħiliet bażiċi bħal dħul ta’ kliem u sentenzi f’dokument, maniġġjar ta’ fonts u taħżin ta’ dokumenti, li jinsabu kollha fil-livell bażiku. In-numri jirreferu għas-sezzjonijiet kif jinsabu fis-sillabu kkonċernat (Core jew AM3, li hija l-module avvanzata tal-Word).

Illoggjar f’kompjuter permezz ta’ User ID (Core 2.1.1.1)

Issettjar tal-lingwa fl-operating system (Core 2.1.2.3)

Użu tan-NotePad (Core 2.2.3.2)

Issettjar tal-lingwa fil-Word (mhix inkluża)

Użu tal-Find & Replace bażiku (tibdil ta’ kliem u ittri) (Core 3.2.2.5)

Użu tal-Find & Replace avvanzat (tibdil ta’ simboli u formati) (AM3 1.1.2)

Użu tal-AutoCorrect u l-AutoFormat (AM3 3.5.1)

Użu tat-Track Changes u kummenti (AM3 3.5.2)

Ħolqien u użu ta’ macros (AM3 3.5.4-5)

L-użu ta’ Track Changes (AM3 4.1.1)

Aċċetta jew iċħad tibdiliet (AM3 4.1.2)

Ħolqien ta’ kummenti  (AM3 4.1.3)

Naturalment mhuwiex l-iskop tal-lezzjonijiet tagħna li jkopru l-ECDL, li fih ħafna aktar ħiliet kemm fil-Word kif ukoll fil-programmi l-oħra li l-kors ma jkoprix. Min huwa interessat fl-ECDL nissuġġerilu jżur is-sit elettroniku tal-ECDL Malta (www.ecdl.com.mt). Aktar tagħrif jinsab ukoll fis-sit uffiċjali tal-European Computer Driving Licence Foundation (www.ecdl.com).

Sunday, March 17, 2013

Oħloq Żigarella għall-Macros tal-Qari tal-Provi (4)

Fig. 1

Fl-aħħar posta ssettjajna xi buttuni għall-macros fit-tabella MACROS u l-gruppi tagħha tat-Tipa, Punteġġatura, Ortografija u Format. Malli nikklikkjaw fuq it-tabella MACROS tidhirli ż-żigarella tal-macros. Imma l-ismijiet tal-macros huma twal wisq u ma jidhrux sbieħ. Barra minn hekk l-ikona ta’ kull macro hija l-istess u, ngħiduha kif inhi, mhix daqstant gustuża, lanqas.

L-ismijiet tal-macros nistgħu nagħmluhom iqsar u aktar ċari. Il-Word jagħtik iċ-ċans tbiddel l-ikoni wkoll, u teoretikament nistgħu anki nagħmlu ikona differenti għal kull macro, għalkemm ma nagħtix parir li tagħmel dan. Il-problema hi li l-ikoni li nistgħu nużaw ġejjin minn grupp limitat ta’ ikoni li jissuġġerilek il-Word stess, u sa fejn naf jien m’hemm l-ebda mod biex iżżid fuq din il-lista billi tiddisinja l-ikoni int jew timpurtahom min xi mkien ieħor.

Imma qed ngħaġġel. Ħa nimxu pass pass...

1.       Iftaħ il-Word, u bil-buttuna l-leminija tal-maws ikklikkja xi mkien fuq iż-żigarella.

2.      Agħżel Customize the Ribbon.

3.      Għal-lista li ssib fuq il-lemin agħżel il-lista tal-Main tabs fejn għandek Customize the Ribbon fuq nett.

4.      Jekk għamilt kollox eżatt kif semmejna fl-aħħar posta għandu jkollok tabella jisimha MACROS. Ikklikkja s-salib li għandha fuq ix-xellug biex tiftaħ il-lista ta’ gruppi li hemm fiha.

5.      Jekk tikklikkja fuq is-salib biswit kull Grupp, tkun tista’ tara l-macros kollha li hemm f’dak il-grupp.

6.      Issa, ikklikkja darba fuq waħda minn dawn il-macros.

7.      Biex tkun tista’ tbiddel isimha, ikklikkja l-buttuna Rename li tinsab taħt nett tal-lista.

8.     Kif tista’ tara issa nfetħet il-kaxxa tar-Rename. Hawnhekk nistgħu naraw ukoll li barra milli nbiddel l-isem, nista’ nagħżel ukoll ikona minn dawk li hemm lesti (Fig. 2).

9.      Ittajpja isem ġdid għall-macro, u kklikkja fuq dik l-ikona li togħġbok.

10.  Ikklikkja OK biex tirreġistra t-tibdiliet tiegħek.
 
Fig. 2

Kif tistgħu taraw fl-eżempju tiegħi għażilt li nuża l-istess ikona għal dawk il-macros li għandhom l-istess tip ta’ funzjoni, jiġifieri ikona għall-macros tat-Tipa, waħda għal dawk tal-punteġġatura, eċċetra. Naturalment, inti tista’ tagħżel ikoni differenti.

Ftakar ukoll li jekk iż-żigarella tal-macros, bit-tabella u l-gruppi tagħha kollha, trid għal xi raġuni tneħħiha għal kollox, tista’ tagħmel dan billi tikklikkja l-buttuna Remove. It-tabella, il-grupp jew il-macro li jkollok magħżula dak il-ħin titneħħa mil-lista.

Saturday, March 16, 2013

Vidjolezzjoni Nru. 19 - Kif toħloq żigarella (ribbon) fil-Word 2010

Ħarġet id-dsatax-il vidjolezzjoni fis-sensiela, li turi kif wieħed jista' joħloq żigarella fil-Word 2010. Din il-vidjolezzjoni timxi prattikament pass pass mas-sensiela ta' posti li qed intella' bħalissa fil-blogg. It-taqsima li jmiss f'din is-sensiela se toħroġ dalwaqt...

Sadattant, il-vidjolezzjoni tistgħu tarawha hawn.

Sunday, March 10, 2013

Oħloq Żigarella għall-Macros tal-Qari tal-Provi (3)

 Fig. 1

Issa li ħloqna tabella għall-macros u mill-inqas grupp wieħed ma’ din it-tabella, wasal il-waqt li npoġġu xi ħaġa fihom.

L-aħħar darba rajna kif meta mmur fuq Customize the Ribbon (ikklikkja bil-buttuna tal-lemin fuq parti miż-żigarella biex tagħżilha), din tagħtini żewġ listi fuqhiex naħdem. Użajna l-lista ta’ fuq il-lemin biex noħolqu t-tabella li semmejna MACROS.

1.       Jekk tixtieq toħloq eżatt iż-żigarella kif qed nuri jien f’dan l-artiklu (Fig. 1) tista’ toħloq minn issa erba’ gruppi f’din it-tabella. Kif tista’ tara jien qassamt il-macros skont il-funzjoni tagħhom hekk: Tipa (macros li jimmaniġġaw il-fonts tal-Malti l-antiki), Punteġġatura, Ortografija u Format. Naturalment inti tista’ tirranġahom kif ikun l-aktar komdu għalik.

Jekk tagħmel dan u tiftaħ il-lista tal-MACROS fil-kaxxa tal-lemin għandek issibhom illistjati hekk (Fig. 2):

 Fig. 2

Nota: Tippruvax tuża l-ittri Maltin meta tagħti isem lill-gruppi u lill-macros għax ma jaħdmux tajjeb (eż. Punteggatura minflok Punteġġatura).

2.      Issa ħa nħarsu lejn il-lista li għandi fuq ix-xellug (Fig. 3). Fuqnett għandi Choose Commands from. Inniżżlu din il-lista u nikklikkjaw Macros. Issa se tidher il-lista sħiħa tal-macros kollha li għandi maħżunin fil-Word (Fig. 4).

 Fig. 3

3.      Nikklikkja fuq l-ewwel waħda li rrid inżid fit-tabella, pereżempju TIPAtornado2arius.

4.      Fil-lista l-oħra, nikklikkja fuq l-isem tal-Grupp fejn irrid inpoġġiha, f’dan il-każ fil-Grupp tat-Tipa.

5.      Bejn iż-żewġ listi għandi l-buttuni Add u Remove (Fig. 4). Nikklikkja fuq Add.

 Fig. 4

Issa nista’ nara li l-macro żdiedet fil-Grupp tal-macros tat-Tipa.

6.      Nagħmel l-istess għall-kumplament tal-macros li rrid inpoġġi fiż-żigarella.

Mela issa għandna grupp ta’ buttuni għall-macros f’żigarella għalihom. Jekk nikklikkja fuq it-tabella tal-MACROS issa se tidher iż-żigarella.
 
Mall-ewwel tista’ tara li l-affarijiet mhux qed jidhru sbieħ ħafna, speċjalment għaliex l-isem ta’ kull macro huwa twil. Għalhekk issa għandna bżonn inbiddlu ftit l-estetika wkoll. Nixtieq li jkolli isem kull macro imqassar imma fl-istess ħin ċar biżżejjed biex jispjegali l-funzjoni ta’ kull waħda. Nixtieq ukoll inbiddel l-ikona, jew l-istampa, ta’ kull macro biex jidhru ftit isbaħ.

Dan se nagħmluh fil-posta li jmiss.

Friday, March 8, 2013

Vidjolezzjoni Nru. 18: Il-Quick Access Toolbar fil-Word 2010

Għadha kemm telgħet it-tmintax-il vidjolezzjoni tas-sensiela msejsa fuq il-kors tal-Qari tal-Provi.

Hawnhekk niddiskuti kif wieħed jista’ jimmaniġġa l-Quick Access Toolbar. Din hija l-istrixxa ż-żgħira ta’ buttuni li tidher fuqnett fuq ix-xellug tat-tieqa tal-Word 2010.

Bil-verżjoni 2007 tal-Microsoft Office rajna għall-ewwel darba ż-żigarelli bil-ħafna buttuni u għażliet li forsi jidhru ftit li xejn ikkumplikati. Fil-fatt għal ħafna nies il-menù kif kien qabel, sal-verżjoni 2003, kien ħafna aktar prattiku u faċli biex tużah.

Il-programmaturi f’Microsoft jidher li rrealizzaw dan ukoll, għaliex barra miż-żigarelli u l-buttuni l-kbar introduċew il-Quick Access Toolbar. Biss, poġġewha f’rokna fejn bilkemm tidher, u ftit huma dawk li jafu li din wieħed jista’ jirranġaha u permezz tagħha jimmaniġġa l-parafernalja ta’ buttuni fil-programm. Fil-fatt, jekk tippjana sew liema buttuni tista’ tpoġġi fiha tista’ tispiċċa biex iż-żigarelli ma tużahom kważi xejn.

Biex tara kif tista’ timmansa ż-żigarelli permezz tal-Quick Access Toolbar, tista’ taċċessa l-vidjolezzjoni minn hawn.

Saturday, March 2, 2013

Oħloq Żigarella għall-Macros tal-Qari tal-Provi (2)

Fig. 1

Il-parti l-kbira tan-nies li jużaw programm ikkumplikat bħall-Word ftit li xejn jużaw ħafna mill-funzjonijiet avvanzati tiegħu. Bl-istess mod, ħafna nies sempliċement jużaw il-programm “kif jiġi” mingħajr ma joqogħdu jħabblu rashom kif jistgħu jirranġawh għall-kumdità tagħhom.

Eżempju ta’ dan huma ż-żigarelli (ribbons) li jinsabu fil-quċċata tat-tieqa tal-Word (u ta’ kull programm ieħor li jagħmel parti mill-Microsoft Office), u li bdew jidhru fil-verżjoni li ħarġet fl-2007. Dawn iż-żigarelli mad-daqqa t’għajn jidhru kkumplikati ħafna għax għandhom ruxxmata buttuni u għażliet oħra, imma fil-fatt wieħed jista’ jimmanipulahom u jibiddilhom skont il-bżonnijiet tiegħu.

Kif wegħidt fl-ewwel parti ta’ din is-sensiela, hawnhekk se nuri kif wieħed jista’ joħloq żigarella kompletament ġdida biex ipoġġi fiha l-buttuni u l-għażliet li jixtieq hu. Fiż-żigarella l-ġdida tagħna se npoġġu buttuni għall-macros li nkun ħloqt jien jew li nkun ġbart minn xi mkien ieħor.

Hemm żewġ modi biex inkun nista’ nibda nagħmel dan:

1.       Mur fuq File > Options > Customize Ribbon, jew

2.      Ikklikkja bil-buttuna tal-lemin fuq xi mkien fiż-żigarella stess (ma jimpurtax liema waħda tkun qed tidher dak il-ħin) u agħżel Customize the Ribbon...

Issa se tidher tieqa kbira mqassma f’żewġ kolonni. Minn hawn tista’ timmaniġġa kemm il-buttuni li jidhru fil-Quick Access Toolbar (il-kolonna fuq ix-xellug) kif ukoll il-buttuni u l-għażliet li trid li jidhru fiż-żigarelli (dik tal-lemin). Bħalissa din tal-aħħar tinteressana l-aktar, u se nikkonċentraw fuqha (Fig. 2).
Fig. 2

L-ewwelnett naraw li fl-istrixxa ta’ għażliet li għandi fuqnett, Customize the Ribbon, għandi magħżula Main Tabs. Fil-kaxxa ta’ taħtha qed tidher lista tagħhom, dawk li fil-quċċata tal-iskrin tal-Word jidhru wara xulxin mix-xellug għal-lemin.

3.      Ikklikkja l-kaxxa ż-żgħira bis-salib fiha [+] biex tiftaħ tab minnhom u tara l-gruppi ta’ għażliet li hemm fiha.

Kif wieħed jista’ jara dawn nistgħu nirranġawhom kollha – saħansitra anki nirranġaw kif jidhru wara xulxin fuq l-iskrin permezz taż-żewġ vleġeġ li għandi fuq il-lemin tal-lista. Imma aħna hawnhekk irridu noħolqu tab ġdida.

4.      Poġġi l-cursor fejn trid li t-tab tibda tidher fost it-tabs l-oħra u kklikkja l-buttuna New Tab li tinsab taħt il-lista fuq ix-xellug. Issa se tidher tab ġdida mmarkata New Tab (Custom), u se jkolli taħtha New Group (Custom).

Qabel ma tibda ddaħħal buttuni hawnhekk, biddel l-ismijiet tat-tab u tal-grupp. Fl-eżempju tiegħu (Fig. 1) tista’ tara li semmejt it-tab MACROS.

5.      Ikklikkja fuq it-tab il-ġdida biex tagħżilha, u fuq il-buttuna Rename li tinsab taħt il-lista fuq il-lemin.

6.      Se tidher kaxxa bl-isem New Tab. Hawnhekk ittajpja l-isem li trid int.

Kif tista’ tara f’Fig. 1, qassamt il-macros tiegħi fi gruppi biex insibhom malajr. Jekk tkun taf kif biħsiebek tqassam il-macros tiegħek, tista’ toħloq il-gruppi issa, billi ssegwi l-istess proċedura:

7.      Ikklikkja biex tagħżel New Group (Custom) u Rename biex iddaħħal l-isem il-ġdid.

8.     Għal kull grupp ġdid li trid toħloq ikklikkja l-buttuna New Group isefel nett.

Mela s’issa ħloqna tab ġdida u grupp ġdid biex inpoġġu l-buttuni fihom. Għalissa nieqfu hawn. Fil-posta li jmiss naraw kif inpoġġi l-macros fiż-żigarella.

Friday, March 1, 2013

Vidjolezzjoni Nru. 17: Kif tesporta u tinstalla macro bil-Word 2010

Għadha kif telgħet is-sbatax-il vidjolezzjoni fis-sensiela ta' vidjolezzjonijiet ibbażati fuq il-kors tal-Qari tal-Provi bil-Malti.

F'din il-vidjolezzjoni naraw kif wieħed jista' jgħaddi macro minn kompjuter għal ieħor.

Ikklikkja hawn biex tmur direttament għall-ħolqa ta' YouTube.