Thursday, February 7, 2013

Oħloq Żigarella għall-Macros tal-Qari tal-Provi (1)


Meta rajt għall-ewwel darba r-Ribbon tal-Word 2007 (bil-Malti nsejħilha żigarella – jidhirli li toqgħod) ħallietni ftit perpless. Kont imdorri bil-menù tradizzjonali tal-Word XP (2003) u l-verżjonijiet ta’ qabilha, u bħas-soltu bdejt insalli malli rajt li għal darb’ oħra l-Microsoft qalbu d-dinja ta’ taħt fuq qabel ma tawni ċans nidra s-sistema ta’ qabel. U kien hemm ħafna xi ngħid dwar din l-imbierka żigarella – ħafna funzjonijiet favoriti issa kienu moħbijin xi mkien u mhux dejjem kien ikolli l-ħin nilgħab treasure hunt waqt li nkun qed nuża l-programm għax-xogħol f’ħin limitat (u ngħiduha kif inhi, il-Help mhux dejjem ikun daqstant helpful).

Naturalment maż-żmien bdejt nidra l-istramberiji tagħha, u l-preġji tagħha wkoll. Bħal kull ħaġ’ oħra, malli tużaha ta’ spiss tibda tara l-vantaġġi tagħha. Qalbi waqfet ftit sakemm stennejt il-ħruġ tal-verżjoni 2010, ħa nara l-Microsoft kinux se jerġgħu jaqilbu d-dinja. Imma le – kien jidher li ż-żigarella għandha għomor ftit itwal, u kienet se ddum ftit qabel ma jiskreppjawha biex idaħħlu xi ħaġa iktar cool.

Ħaġa sabiħa li l-Microsoft għamlet malli introduċiet iż-żigarella hija l-Quick Access Toolbar (m’iniex se noqgħod nittraduċi din għall-Malti – il-frażi hija kkumplikata wisq). Ftit li xejn nara nies jużaw il-potenzjal kollu tagħha, u forsi dan huwa tort tal-Microsoft stess. Meta tinstalla l-Word din it-toolbar taraha fuqnett fuq ix-xellug, fuq it-tabella ‘File’, bi ftit buttuniet biex taħżen il-fajl (il-buttuna forma ta’ disketta), l-Undo u ftit li xejn aktar. Dan għaliex l-għan huwa li tiddeċiedi inti liema buttuni trid tpoġġi fiha. Din it-toolbar tista’ timtela b’buttuni oħra san-naħa l-oħra tal-iskrin – imma ftit min-nies jafu dan.

Madankollu għandek ukoll il-faċilità li toħloq żigarelli sħaħ inti, u tpoġġi fihom dawk il-buttuni li tuża l-aktar. Prattikament, tista’ ddeffes fihom dak kollu li tuża ta’ spiss, u bejn it-toolbar u ż-żigarella li toħloq tista’ ssib kollox fuq skrin wieħed mingħajr ma jkollok bżonn taqbeż minn żigarella għal oħra – jekk għandek il-ħin u l-paċenzja tagħmilha.

Għalkemm skoprejt dawn il-faċilitajit maż-żmien – kważi aċċidentalment – ma tajtx kashom ħafna, u ġeneralment irranġajt billi nżid xi buttuni fit-toolbar (osservaw l-eżempju fl-istampa fil-bidu ta' din il-posta għal xi buttuni miżjudin). Biss xi ftit żmien ilu rrealizzajt li żigarella ġdida tkun komda biex niġbor flimkien l-għadd ta’ macros li ħloqt għax-xogħol tal-qari tal-provi. Bħalma tafu dawn il-macros tista’ taċċessahom billi tmur fuq View > Macros > View Macros. Minn hawn tikklikkja fuq il-macro li trid tuża u tikklikkja Run. Issa dan il-proċess jidhirli li huwa ftit twil. Ma nistgħux sempliċement nikklikkjaw fuq buttuna waħda (massimu tnejn), u l-macro tibda taħdem?

Hawnhekk jidħlu ż-żigarelli.

L-istudenti (kurrenti u bikrija) tal-kors jiftakru l-macros li tistgħu tniżżlu minn fuq is-sit tal-kors. Dawn irnexxieli noħolqilhom żigarella ta’ buttuni li tistgħu taraw fil-quċċata ta’ din il-posta. F’din is-sensiela ta’ posti se nispjega kif jista’ jsir dan. Naturalment se nkun qed nirreferi għal-Word 2010, imma suppost is-sistema ta’ żigarelli fil-Word 2007 għandha taħdem l-istess. Dan ma jistax isir fil-Word 2003 jew verżjonijiet ta’ qabel, però tista’ toħloq menù simili. Jekk ikun hawn min jixtieq jara kif issir fil-Word 2003, ibagħtu għiduli u nikteb posta fuq hekk.

Hawnhekk se jkollna xi ftit tbagħbis avvanzat, iżda xejn ikkumplikat ħafna. Biss tajjeb li nagħmlu lista tal-passi kollha li se nieħdu.

1.       Installa l-macros. Naturalment irid ikollok il-macros lesti fis-sistema biex tkun tista’ toħolqilhom iż-żigarella. M’iniex biħsiebni nuri kif f’din is-sensiela ta’ posti għax dan ix-xogħol ġie koprut fil-kors. Madankollu jekk ikun hemm talba ġenerali nispjega dan f’posta speċjali.

2.      Oħloq iż-żigarella l-ġdida u agħtiha isem. L-isem tagħha se tkun it-tabella li tidher fil-quċċata tat-tieqa tal-Word, qalb it-tabelli l-oħra, File, Home, Insert, eċċ. Inkunu nistgħu anki nagħżlu fejn se tidher fil-lista.

3.      Daħħal il-macros fiż-żigarella. Nidħlu fl-għażliet taż-żigarelli biex inkunu nistgħu ninkludu fiż-żigarella tagħna l-commands li nixtieqi (f’dan il-każ il-macros waħda waħda).

4.      Qassamhom fi gruppi separati, b’ismijiet għalihom. Bħal fil-każ taż-żigarelli l-oħra fl-Office nistgħu nqassmu l-macros fi gruppi għalihom, biex ikun aktar faċli nsibuhom.

5.      Oħloq ikona għall-buttuna ta’ kull macro. Kull macro jista’ jkollha l-buttuna tagħha kif ukoll frażi li tispjega l-funzjoni tagħha.

Fil-posta li jmiss f’din is-sensiela se nibda bit-tieni pass imniżżel hawn fuq. Għaldaqstant jekk int interessat li ssegwi l-proċedura imma għad m’għandekx il-macros installati, għandek ċans tagħmel dan issa bil-lest għat-tieni parti.

Billi tajt ftit mhux ħażin mill-ħin tiegħi għal uħud minn dawn il-macros, jiddispjaċini ngħid m’iniex biħsiebni nagħmilhom aċċessibbli għall-pubbliku in ġenerali. Għalkemm jinstabu għat-tniżżil fuq is-sit tal-kors tal-qari tal-provi, wieħed ikollu bżonn password biex iniżżilhom, li m’iniex se ninkludi hawn. Se tkun aċċessibbli biss għal min ikun irreġistrat fil-blog, u jkun jista’ jitlobhieli direttament permezz tal-indirizz elettroniku tiegħi.

No comments:

Post a Comment