Sunday, February 3, 2013

Mela, ħa nħarsu ftit wara l-kwinti...

Għal min hu interessat fil-mod kif qiegħed noħloq il-vidjolezzjonijiet għall-kors, hawn taħt hawn ftit tagħrif, mhux dettaljat ħafna, imma forsi biżżejjed għal min jixtieq jagħmel xi proġett simili.

L-ewwelnett se jkollok bżonn kont mal-YouTube. Dak huwa l-post fejn għandek ittella’ l-vidjos wara li tkun ħloqthom.

Il-Hardware

Xejn speċjali. Jien bħalissa qiegħed naħdem fuq PC bil-Windows 7, imma jekk għandek PC eqdem li jaħdem bil-Vista jew bl-XP, m’għandux ikollok problemi.

Mikrofonu minn dawk l-irħas huwa biżżejjed ukoll - m’għandekx bżonn xi apparat professjonali. Il-mikrofonu li għandi jien swieli €3.00. Huwa sensittiv biżżejjed biex jaqbad il-vuċi tiegħek minn ċerta distanza wkoll, u m’gandekx kumplikazzjonijiet kbar biex tqabbdu mal-kompjuter.

Software biex tirrekordja l-vidjo

Domt ftit sakemm sibt dak li xtaqt. L-iskop ewlieni tiegħi meta ħsibt biex nagħmel dawn il-vidjolezzjonijiet kien biex nesperimenta ftit ħalli niskopri x’kienu l-possibiltajiet. Għaldaqstant kont iddeċidejt mall-ewwel li ma mmurx għal programmi kummerċjali li jkolli nħallas għalihom.

Programmi kummerċjali bħall-Camtasia, li huwa x’aktarx l-aktar wieħed popolari f’dan il-qasam, joffrilek verżjoni bla ħlas, imma m’għandhiex kollox.

Webinaria Mill-banda l-oħra meta tfittex programmi freeware ma tistax tippretendi li se ssib il-faċilitajiet essenzjali ta’ programm kummerċjali. Wara li ppruvajt xi tlieta minn dawn iddeċidejt li nuża Webinaria. Dan il-programm mhux biss huwa b’xejn, imma għandu l-faċilitajiet kollha li għandi bżonn biex noħloq vidjos qosra. Barra minn hekk għandu faċilità żgħira, sempliċi, li fi programmi oħra (anki kummerċjali) ma sibthiex. Waħda mill-iskopijiet ta’ screencast (hekk jissejħu bl-Ingliż vidjos dwar l-operazzjonijiet fuq skrin ta’ kompjuter) hi li appuntu turik x’ikun qed jiġri fuq l-iskrin. Għaldaqstant jien inkun irrid skrin nadif, mingħajr ħafna mbarazz, biex nuri biss dak li nkun qiegħed nispjega fuqu. Ħafna programmi jħallulek tieqa (kbira jew żgħira) għaddejja waqt li tkun qed tirrekordja. Webinaria ma jagħmilx dan. Tista’ tissettjah biex malli tibda tirrekordja, it-tieqa tiegħu titlaq għal kollox, u jkollok biss ikona żgħira animata fuq il-lemin tat-Taskbar, isfel nett.

Vantaġġ ieħor hu li Webinaria juża l-hot keys biex tibda tirrekordja, tieqaf għal ftit jew twaqqaf għal kollox l-irrekordjar (eż. WINDOWS + ALT + R biex tibda tirrekordja), mingħajr ma jkollok għalfejn tiftaħ twieqi żejda u tikklikkja fuq l-iskrin. Fi kliem ieħor, ix-xogħol ta’ ‘wara l-kwinti’ li tkun qed tagħmel bil-Webinaria mhux se jidher fil-vidjo li tkun ħloqt.

Il-formati li bihom tkun trid taħżen il-vidjo tiegħek huma importanti wkoll. Webinaria jagħtik xi ftit għażliet, imma l-format l-aktar komuni li jipprovdi, l-AVI, huwa biżżejjed.

Kif għedna, l-operazzjoni tiegħu hija sempliċi ħafna. Issettja l-format li trid u l-kobor tal-iskrin (tista’ jekk trid tirrekordja l-iskrin kollu, jew tieqa waħda biss, jew sezzjoni partikolari tal-iskrin), iċċekkja li l-apparat (il-mikrofonu) huwa mqabbad u Webinaria qed jagħrfu, u ibda rrekordja. Tista’ tissettja wkoll fejn fuq il-hard disk tkun trid li Webinaria jaħżinlek il-fajl malli jirrekordjah.

L-użu ta’ Webinaria biex jirrekordjalek il-vidjo huwa biss l-ewwel pass. Wara dan ikollok bżonn teditja l-vidjo. Fil-fatt Webinaria huwa fornut b’editur fih innifsu. Imma huwa ftit limitat, u meta ppruvajtu b’xi formati (pereżempju l-FLV) ma ħadimx sew. Jista’ jkun li mhux tort tiegħu, imma tort tat-taħlita ta’ settings li għandi fuq il-kompjuter tiegħi. Imma xorta waħda nħoss li mhux ta’ min joqgħod fuqu.

Software biex teditja l-vidjo

VirtualDub Għal dan hemm programm ieħor li huwa freeware u li huwa popolari ħafna: VirtualDub. Malli jkollok il-vidjo lest, tellgħu f’VirtualDub u tkun tista’ tmexxieh stampa stampa. Fejn għandek parti mill-vidjo ħażina tista’ tagħżilha u ttajjarha barra. VirtualDub jerġa’ jaħżinlek il-fajl editjat, fil-format AVI. VirtualDub jista’ jagħmel ħafna aktar minn hekk u għadni qed nesplora ħafna mill-funzjonijiet tiegħu.

Software biex taqleb il-format

SUPER media file converter Għalkemm tista’ tuża l-format AVI biex ittella’ vidjo fuq YouTube, dan il-format jieħu ħafna spazju (u ħin biex ittellgħu) u mhux prattiku. Format ideali ħafna (u l-favorit ta’ YouTube) huwa l-FLV. Minħabba n-nuqqasijiet tal-programmi l-oħra (FLV ma ħadimlix sew fuq Webinaria u l-format mhux rikonoxxut minn VirtualDub) ikollna nirrikorru għal programm ieħor biex jaqlibli l-fajl minn AVI għal FLV. Programm ieħor freeware li jagħmel dan tajjeb ħafna huwa SUPER li (skont il-programmaturi tiegħu) jista’ jaqleb kull format għal kull format ieħor. Nista’ ngħid li bil-formati li ppruvajtu jien dejjem ħadem tajjeb ħafna. Il-fajl li joħloq huwa ħafna iżgħar mill-AVI oriġinali, imma huwa tajjeb xorta waħda.

--oooOOOOooo--

Bil-fajl maħluq minn SUPER lest, tista’ tmur fuq YouTube u ttellgħu. M’iniex bi ħsiebni noqgħod nispjega hawn il-proċedura biex ittella’ l-fajl u ddaħħal l-informazzjoni neċessarja – dak nagħmlu f’posta oħra fil-ġejjieni. Biss kif wieħed jista’ jara, proġetti żgħar, mhux ambizzjużi ħafna, jistgħu jsiru faċilment bi programmi freeware.

Nixtieq xi darba noħloq vidjos għal sistemi operattivi (SO) oħra, speċjalment xi SO tal-Linux bħall-Ubuntu, u forsi xi ħaġa għall-OS X tal-Apple Macs. Dawn tal-aħħar m’iniex midħla tagħhom ħafna, u meta tikkunsidra l-attitudni kummerċjali għolja li hemm madwar kull ħaġa li hija Apple, m’għandekx ċans issib xi software freeware għal dawn l-iskopijiet. Biss, jekk hemm xi ħadd li jaf mod ieħor napprezza t-tagħrif li tagħtuni. Rigward il-Linux u l-Ubuntu, hemm ċans ikbar li ssib xi ħaġa b’xejn, imma sfortunatament, meta tqis li OS bħall-Ubuntu tiftaħar li tista’ tagħmel kollox bħal Windows b’xejn u forsi anki aħjar, kont ftit iddiżappuntat b’dak li għandhom x’joffru bħala software għal dan ix-xogħol.

Għaldaqstant għalissa biħsiebni nikkonċentra biss fuq kompjuters bil-Windows.

No comments:

Post a Comment