Tuesday, February 26, 2013

Grazzi lill-ewwel ħames reġistranti!

Nixtieq nirringrazzja lill-ewwel ħamsa min-nies li rreġistraw għal dan il-blogg.

Bħalma kont wegħidt, nixtieq nibagħtilkom kopja tal-ktieb elettroniku tiegħi “Kif Toħloq eBook bil-Malti”. Dawn il-ħames reġistranti huma:

Joe Mizzi

Mary Rose Vella Haber

Victoria Cassar

Grazio Barbara

Steven Borg

Billi l-ktieb huwa f’format PDF, tkunu tistgħu tirċevuh direttament permezz tal-posta elettronika. Ibagħtuli posta elettronika fl-indirizz t’ hawn taħt biex inkun nista’ nibagħtilkom il-ktieb.

normancborg@gmail.com

No comments:

Post a Comment